Въпроси и отговори

Разгледайте някой от често задаваните въпроси, свързани с франчайз възможностите на GO GRILL. Ако не откривате своят въпрос сред изброените – не се колебайте да ни потърсите, за да Ви предоставим повече информация

Имате ли практика да предоставяте специални права за даден град?
Не отдаваме права за цял град на един партньор, освен в случаите, когато градът е малък и може да поеме от 1 до 3 обекта (20-50 хил. жители). Всеки договор е за конкретен обект и района, който покрива (около 20 хил жители);
Изборът на дадена локация трябва ли задължително да премине през Вашето одобрение?
Локацията се одобрява задължително от GO GRILL;
Имате ли изискване за минимален срок на договора за наем на терен?
Договорът за наем е препоръчително да бъде минимум за 3 години, но не е задължително. Ако се наложи съоръжението може да бъде преместено, но разходите Ви по преместването възлизат на около 4 хил. лв. без ДДС;
Имате ли варианти за изплащане на части на основните суми?
Вариант за изплащане за сега няма, но ако се нуждаете можем да Ви препоръчаме пред банкова институция за финансиране на договора с банков кредит;
Какво означава 'зимен модул'? Може ли да се добави на следващ етап?
Зимният модул представлява остъклена и отопляема тераса за зимни условия, прикрепена към павилиона. Той се монтира срещу допълнителен депозит в размер на 10 хил. лв. като опция - не е задължителен, но вдига зимните обороти значително. Естествено, може да бъде добавен по всяко време;
Имате ли изискване дейността да е целогодишна?
Може да се направи сезонен обект при същите параметри, но надценките са по-големи, както и роялти таксата. За повече информация се обадете в центъра за продажби на тел +888 228 699 или пишете на franchise@gogrill.bg
За чия сметка са транспортните разходи при доставка?
Доставките и логистиката са изцяло за наша сметка. Вие нямате ангажимент за тях;
За чия сметка е работното облекло на персонала?
Не купувате работно облекло, но плащате ежеседмичното му пране и поддръжка;
На кого е ангажимента по узаконяване на обекта - ЕЛ, ВиК, БАБХ, включително и разходите?
Узаконяването и разходите по него са Ваш ангажимент. Ние ще Ви снабдим с всички необходими документи и съвети;
Какви са сроковете за поставяне на обекта след подписване на договор и за чия сметка са разходите?
Срокът за стартиране на обекта е свързан с узаконяването на съоръжението от съответната община. Обикновено периодът е между 30 и 60 дни от подписване на договора. Нямате разходи по монтажа. Вашите разходи са свързани с узаконяването и изграждането на необходимата инфраструктура - площадка с трифазен ток, вода, канал и интернет;
Каква е практиката в случай, че след време обектът се окаже непечаливш?
Обектът може да се окаже непечеливш по две причини - лошо управление и/или лоша локация. Лошото или недобросъвестно управление от страна на франчайзополучателя, в разрез с бизнес модела на GO GRILL, неминуемо води до негативни търговски резултати. Инцидентните отклонения се корегират с устни и писмени предписания от компетентните отдели на GO GRILL. Драстичните случаи обаче могат да доведат до прекратяване на договора със съответния франчайзополучател, с произтичащите за него негативи. При мотивирана оценка, че локацията е неподходяща, обектът може евентуално да бъде преместен за сметка на франчайзополучателя на нова локация, като условията по договора да се запазят. При добросъвестност на страните договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие с възстановяване на депозираните средства;
Имате ли изградена система за постигане на безопасност на храните?
Имаме изградена система за самоконтрол HACCP, която се въвежда при откриване на всеки индивидуален обект. Вашите служители ще бъдат надлежно обучени да попълват данните и да водят необходимата документация на обекта.

Присъедини се към голямото семейство на GO GRILL!

Франчайз партньорство »