Консултации и обучения

IMG_1707Преди въвеждане в експлоатация на Вашия нов обект, Вие и Вашите служители ще преминете през интензивна програма за обучение в реални условия в обучителния център на компанията в град Лясковец.

Целта на Вашето обучение е да станете част от общата ценностна система на корпоративния модел на GO GRILL, да разбирате и оценявате всичко, свързано с работата на обекта така, както ние го разбираме и оценяваме. Акцентът на обучението е поставен върху заучаването и стриктното спазване на заложените от GO GRILL правила за работата на обектите от нашата верига.

След въвеждане в експлоатация на обекта, редовно ще получавате подкрепа, съвети и оценка за оперативната дейност на Вашия обект и Вашите служители. От изключително значение за нас и нашите клиенти е да се работи по утвърдения модел и съобразно Оперативния наръчник за служители на обект GO GRILL.

Присъедини се към голямото семейство на GO GRILL!

Франчайз партньорство »